Ongoing services of holy Gurudwara buildings.

Gurd. khuh Bhai manj sahib, Shri Amritsar

Gurdwara Khuh Bhai Manjh Sahib Ji Shri Amritsar Gurmat Smagam,(03/04/17) Langar Sewa Kar Sewa Bhuri Wale Ji Shri Amritsar.